Kommunestyremøte i Rollag

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
46/08 Smarbeidsavtale mellom Rollag og Flesberg kommune ang. sosial og barnevern
45/08 Referat
47/08 Omorganisering av Søndre Buskerud politidistrike - høring
48/08 Strategier for areal og transportplan - Kongsbergregionen
49/08 Søknad om midler til forprosjekt for kombinert ski- og vegtunnel på Vegglifjell
50/08 Trillemarka/Rollagsfjell - videreføring av prosjekt for næringsutvilking
51/08 Valg av representant til forvaltningsstyre for Trillemarka - Rollagsfjell Naturreservat
52/08 Endring av eierandel i IKA Kongsberg
53/08 Stortingsvalget og sametingsvalget 2009 - fastsetting av valgdag
55/08 Reguleringsplan - Mykstu - Lien hytteområde
54/08 Eventuelt
webløsning fra Serit Itum