Kommunstyremøte i Rollag 08.10.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
51/15 Godkjenning av kommunestyrevalget 2015
52/15 Valg av formannskap (plan, økonomi- og administrasjonsutvalg)
53/15 Valg av ordfører og varaordfører 2015-2019
54/15 Valg av kontrollutvalg 2015-2019
55/15 Valg av utvalget for Næring, miljø og ressurs 2015 -2019
56/15 Valg av valgkomite til å forberede øvrige valg
58/15 Støtte til årets TV-aksjon - Regnskogsfondet
Orientering fra ordfører
webløsning fra Serit Itum