Kommunestyremøte i Rollag 23.06.16

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Informasjon om Folkehelseplan
Orientering om Omstillingsarbeidet
Næringssamarbeid i Kongsbergregionen - orientering
Pause
Opprop
29/16 Godkjenning av protokoll fra møtet 26.05.2016
30/16 Meldinger og orienteringer
31/16 Tertialrapport 1- 2016
32/16 Tertialrapport 1 2016 Numedal Folkehøgskole Idrettsskolen Rollag ressurssenter KF
33/16 Årsrapport finansforvaltning 2015
Pause
34/16 Søknad om tilleggsbevilgning til reparasjon av tak på Veggli kirke
35/16 Bevilgning av kommunens egenandel til trafikksikkerhetstiltak 2016
36/16 Årsrapport om kontrollutvalgets virksomhet i 2015
37/16 Matrikkeladresser til gateadresser (vegnavn) i Rollag. 11 vegnavn
38/16 Sluttbehandling reguleringsplan - Wårviken masseuttak - 78/4
39/16 Kongsbergregionens næringsutviklingsprogram
40/16 Utredning av framtidens bibliotek og alternative lokaler
41/16 Fylkesmannens foreløpige skisse til kommunekart for Buskerud
Gruppemøte
41/16 Fylkesmannens foreløpige skisse til kommun
Gruppemøte
41/16 Fylkesmannens foreløpige skisse til kommun
Gruppemøte
41/16 Fylkesmannens foreløpige skisse til kommun
Pause
42/16 Buskerud som del av en ny folkevalgt region
43/16 Etablering av arbeidsgruppe fra kommunestyret - tema Eldreomsorg
Gruppemøte
43/16 Etablering av arbeidsgruppe fra kommunestyret - tema Eldreomsorg
44/16 Valg av meddommere til Nedre Buskerud jordskifterett 2017-2020
45/16 Forslag til valg av skjønnsmedlemmer 2013-2016
47/16 Alkoholpolitisk Handlingsplan 2016-2020
46/16 Valg av meddommere til Kongsberg tingrett 2017-2020
48/16 Søknad om skjenkebevilling Veggli Vertshus Drift
Pause
49/16 Søknad om skjenkebevilling - Veggli fjellstue - 01.07.2016- 30.06.2020
50/16 Søknad om skjenkebevilling Matopplevelser i Numedal Sa
51/16 Søknad om fornyet salgsbevilling for alkohol 01.07.2016- 30.06.2020 Veggli Dagligvare AS
52/16 Søknad om fornyet salgsbevilling Rollag handel 01.07.2016 - 30.06.2020
53/16 Søknad om salgsbevilling Matopplevelser i Numedal SA 01.07.2016- 30.06.2020
54/16 Valg av meddommere til Borgarting lagmannsrett 2017-2020
webløsning fra Serit Itum