Kommunestyremøte 17.09.2009

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
42/09 Referat
43/09 Ekstraordinært vedlikehold Idrettskeolen Nimedal Folkehøgskole - opptak av lån
44/09 Høring - Forslag til Handlingsplan for eksisterende og nye fylkesveger
45/09 Kommuneplan - samfunnsdel
46/09 Arena Trillemarke
47/09 Invitasjon til deltagelse i kollektivtrafikkselskap for Buskerud
48/09 Fritak fra verv i sakkyndig ankenemnd
49/09 Avvikling av legater - endring av formål
50/09 Eventuelt
webløsning fra Serit Itum