Kommunestyremøte i Rollag 23.11.06

Oppløsning:
Laster avspiller
Kommunedelplan Vegglifjell - presentasjon fra Prevista.
Pause.
Opprop
Sak 45/06 Referat
Sak 46/06 Retningslinjer for SFO
Sak 47/06 Staten og den norske Kirke - høring
Sak 48/06 Statens vegvesen - utbedring av bro og overganger
Sak 49/06 Opprettelse av register over folkevalgtes stryreverv og økonomiske interesser
Sak 51/06 Reguleringsplan tunnel Rollag - Tinn
Sak 50/06 Eventuelt
webløsning fra Serit Itum