Kommunestyremøte 14.02.2019

Oppløsning:
Laster avspiller
Presentasjoner
Pause
Velkommen og opprop
PS 1/19 Godkjenning av protokoll fra møte 14.12.2018
PS 2/19 Meldinger og orienteringer
PS 3/19 Høring - NOU 2018:11 Ny fjellov
PS 4/19 Etablering av interkommunal samfunnsmedisinsk enhet med kommuneoverlegefunksjon og miljørettet helsevern
PS 5/19 Felles forliksråd i Numedal
PS 6/19 Interkommunalt samarbeid på landbruk i Numedal
PS 7/19 Fritak av politisk verv
webløsning fra Serit Itum