Kommunestyremøte i Rollag 17.10.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
60/13 Godkjenning av protokoll fra møte 05.09.2013
61/13 Meldinger og orienteringer
62/13 Handlingsprogram med økonomiplan 2014 - 2017 og budsjett 2014
Pause
63/13 Tertialrapport 2/2013
64/13 Tertialrapport 2/13 Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag Ressurssenter KF
65/13 Søknad om midler til Rollag bygdetun
Gruppemøte
65/13 Søknad om midler til Rollag bygdetun
66/13 Veggli næringspark og faghandelssenter
webløsning fra Serit Itum