Kommunestyremøte i Rollag 16.10.08

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop/innledning
45/08 Referat
46/08 Tertialrapport 2/08
47/08 Mulig strulturelle tiltak - fra to til en i Rollag kommune?
48/08 Fylkesdelplan for Hardangervidda - høring av planprogram
49/08 Forvalterstilling
50/08 Oppnevning av dyrevernnemnder
51/08 Søknad om fritak fra vervet som varamedlem til skakyndig nemnd.
50/08 Oppnevning av dyrevernnemnder
Pause
50/08 Oppnevning av dyrevernnemnder
52/08 Eventuelt
webløsning fra Serit Itum