Kommunestyremøte i Rollag 02.09.04

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart - Overrekkelse av gave
Opprop
Sak 46/04 Referat/meldinger
SaK 47/04 Quick-anlegget i Veggli - kjøp
Sak 48/04 Innføring av "Introduksjonsloven" i Rollag kommune
Sak 49/04 Kriterier for tildeling av dispensasjon for bruk av snøscooter
Sak 50/ 04 Oppløsning av Næringsmiddeltilsynet
Sak 51/04 Oppnevning av nye dyrevernnemnder
Sak 52/04 Høring- Utredning om forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten
Sak 53/04 Gradert betaling i SFO
Sak 54/04 Møteplan 2. halvår 2004
sak 55/04 Eventuelt
webløsning fra Serit Itum