Kommunestyremøte 18.06.09

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
27/09 Referat
28/09 Regnskap og årsrapport 2008
29/09 Tertialrapport 1/2009
Pause
30/09 Mulige strukturelle tiltak, fra to til en i Rollag kommune
Pause
30/09 Fortsetter
31/09 Lønnspolitiske retningslinjer for Rollag kommune
32/09 Omregulering av reguleringsplan for veggli Friluftspark, Vegglifjell
33/09 Prioritert anleggsplan for kommunale veger
34/09 Ny brann og ambulansestasjon
35/09 Høring av utkast til forvaltningsplan for utvalgte vannområder i vannregion Vest.Viken
36/09 Idrettsskolen 2018 - forslag til gjennomføring av forprosjekt
Pause
36/09 Fortsetter (1)
Pause
36/09 Fortsetter (2)
37/09 Forslag til retningslinjer for bruk og plassering av Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal
Pause
37/09 Fortsetter
38/09 Årsmelding og regnskap 2008 - Rollag boligstiftelse
39/09 Fritak fra verv
40/09 TV-aksjonen CARE 2009 - opprettelse av kommunekommite
41/09 Eventuelt
webløsning fra Serit Itum