Kommunestyremøte i Rollag 15.09.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Orienteringer
Pause
Opprop
Informasjon
55/16 Godkjenning av protokoll fra møte 23.06.16
56/16 Meldinger og orienteringer
57/16 Regionalt responssenter for velferdsteknologi
58/16 Planstrategi 2016-2019 - høringsutkast
59/16 Høringsuttalelse - Forslag til endringer i konsesjonslov, jordlov, odelslov
60/16 Høring - ny kommunelov
61/16 Høring - Nye oppgaver til større kommuner
62/16 Eierskapsmelding 2016
63/16 Sluttbehandling av kommunal plan for skilting i Rollag kommune
64/16 Rollag kommune eieskap i Numedalsutvikling AS
Pause
65/16 Oppvekst Numedal - utredning av videre samarbeid
66/16 Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 - fa
67/16 Støtte til TV-aksjonen 2016
68/16 Søknad om økonomisk støtte til Polentur 2016
Gruppemøte
67/16 Støtte til TV-aksjonen 2016
69/16 Søknad om støtte til nettsider - Numedal mållag
Gruppemøte
69/16 Søknad om støtte til nettsider - Numedal mållag
webløsning fra Serit Itum