Kommunestyremøte i Rollag 21.10.04

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
Sak 56/04 Referat/meldinger
Sak 57/04 Turistbedrift Vegglifriluftspark, egengodkjenning
Sak 58/04 Tertialrepport 2. tertial 2004
Sak 59/04 Halvårsregnskap skatteregnskapet Rollag kommune 1.halvår 2004
Sak 60/04 Kjøp av Quickanlegget i Veggli. Lån til finansiering av kostnader
Sak 61/04 Gebyrerendring for oblater for leiekjøring
Sak 62/04 Etabelering av Næringspark i Veggli
Gruppemøte
Sak 62/04 Etabelering av Næringspark i Veggli
Sak 63/04 Etterbruk av Fossanåsen
Sak 64/04 Numedalsutvikling BA - Valg av ny selskapsform
Sak 65/04 Fylkesplan for Buskerud 2005-2008 samt handlingsprogram.
Sak 66/04 Stortingsvalget og sametingsvalget 2005 - fastsetting av valgdag.
Sak 67/04 Eventuelt
webløsning fra Serit Itum