Kommunestyremøte i Rollag kommune 19.06.03

Oppløsning:
Laster avspiller
Velkommen
Orientering om "Grønn dal" - prosjektet v/ Magne Pedersen, daglig leder Numedalsutvikling BA
Navneopprop
0035/03 Referat / meldinger
0036/03 Årsregnskap og årsrapport 2002 for Rollag kommunekasse
0037/03 Tertialrapport 1 - 2003
0038/03 Organisering av Numedal folkehøgskole, idrettsskolen
0039/03 Forslag til reguleringsplan for Rust sameie
0040/03 Reguleringsplan/endring for Persbuhaugen hytteområde
0041/03 Reguleringsplan/endring for Dalsethaugen hytteområde
0042/03 Reguleringsplan for Sundtjønn hytteområde
0043/03 Reguleringsplan for Nordre Vegglifjell
0044/03 Felles administrasjon - skole Rollag og Flesberg
0045/03 Søknad om odelsfrigjøring - Godstad gnr. 63, bnr. 4
0046/03 Revidering av næringsplanens handlingsprogram 2003 - 2005
0047/03 Rollag boligstiftelse - årsmelding og regnskap 2002
0048/03 Eventuelt
webløsning fra Serit Itum