Kommunestyremøte 24.10.2019

Oppløsning:
Laster avspiller
Velkommen
Presentasjon Rollag Elektrisitetsverk SA
Opprop
PS 71/19 - Omdanning av Rollag Elektrisitetsverk SA til AS - mandat til årsmøte og eventuelt generalforsamling i det nye aksjeselskapet
Gruppemøte
PS 71/2019 - Omdanning av Rollag Elektrisitetsverk SA ... forts
Gruppemøte
PS 71/2019 - Fortsettelse
Pause
Godkjenning av protokoll fra møte 24.10.2019
webløsning fra Serit Itum