Kommunestyremøte i Rollag 12.12.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Orienteringer om omstillingsarbeidet og miljøgate i Veggli
Pause
Opprop
Spørsmål til ordføre fra Rollag og Veggli Arbeiderparti
68/14 Godkjenning av protokoll fra møtet 23.10.14
69/14 Meldinger og orienteringer
71/14 Overføring av bevilgninger fra 2014 til 2015
78/14 Møteplan 2015
79/14 Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressusrsenter KF - Låneopptak til innkjøp av ny minibuss.
Pause
70/14 Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018
Gruppemøte
70/14 Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018
Gruppemøte
70/14 Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018
72/14 Kjøp av næringstomt
73/14 Forprosjektrapport miljøgate Veggli, beslutning om videreføring til detaljprosjekt byggetrinn 1, samt valg av dekke på fortau.
74/14 Handlingsprogram 2015-2018 og prioritering av spillemidler
gruppemøte
74/14 Handlingsprogram 2015-2018 og prioritering av spillemidler
Gruppemøte
74/14 Handlingsprogram 2015-2018 og prioritering av spillemidler
75/14 Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Vegglifjell Skisenter AS
76/14 Høring - Regional plan for vannforvaltning 2016 - 2021 - vannregion Vest-Viken
77/14 Høring: Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten
Nytt bokmerke
slutt
webløsning fra Serit Itum