Kommunestyremøte 27.01.11

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning- Biovarme v/siv.ing Kjell Gurigaard
Opprop
1/11 Referat
2/11 Biovarme - Veggli skole/Rolllag bygdeheim og Idrettsskolen
3/11 Planprogram - masseuttak, Lofthus - Ørnulf Gladheim
4/11 Planprogram - masseuttak, Gvammen - Marie og Edvin Evensen
5/11 Planprogram - masseuttak, Harald Bergan
6/11 Kommuneplan - samfunnsdel - gjennomgang
7/11 Eventuelt
Pause
6/11 Kommuneplan - samfunnsdel - gjennomgang
Slutt
webløsning fra Serit Itum