Kommunestyremøte i Rollag 20.02.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Velkommen
Orientering om - Forprosjekt – Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen
Orientering om - Grønn dal samarbeidet
Pause
Orientering om - Revidering av omstillingsplan 2014-2017 med handlingsplan
Orientering om - Stedsutviklingsprogrammet for Rollag og
Pause
Opprop
Interpellasjon fra AP - KS-forslag om endring av lærernes arbeidsavtale -
1/14 Godkjenning av protokoll fra møtet 13.12.13
2/14 Meldinger og orienteringer
3/14 Forprosjekt - Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen
4/14 Revidering omstillingsplan 2014-2017 med handlingsplan for 2014
Gruppemøte
4/14 Revidering omstillingsplan 2014-2017 med handlingsplan for 2014
5/14 Stedsutviklingsprogram for Rollag og Veggli 2014 - 2017
6/17 Idefaserapport for Vestre Viken - høring
Gruppemøte
6/17 Idefaserapport for Vestre Viken - høring
7/14 Søknad om salgsbevilling for alkohol etter eierskifte - Ica Norge AS
8/14 Grunnlovfesting av lokalt selvstyre
Slutt
webløsning fra Serit Itum