Kommunestyremøte i Rollag 05.05.2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
19/11 Referat
20/11 Regnskap og årsrapport 2010
21/11 Kommuneplan - samfunnsdel. Sluttbehandling
22/11 Idrettsskolen 2018 - sluttrapport fra forprosjekt
Pause
23/11 Reguleringsplan - Årset - Høggerud seter
24/11 Forprosjekt - Vikje
Gruppemøte
Forprosjekt - Vikje
25/11 Reguleringsplan - Vikje boligområde
26/11 Kommunehelsesamarbeid Vestre Viken
27/11 Forslag til endret ledelsesstruktur for barnehagene i Rollag
28/11 Oppnevning av møtefullmektiger i forliksrådet
29/11 Eventuelt
webløsning fra Serit Itum