Kommunestyremøte i Rollag 03.05.2012

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart
Informasjon om "Rollagshallen"
Informasjon om organisering og utvikling på Vegglifjell
Pause
Opprop
22/12 Referat
23/12 Regnskap og årsrapport for 2011
Pause
23/12 Regnskap og årsrapport for 2011
24/12 Årsrapport fiansforvaltning 2011
25/12 Bygging av idrettshall "Rollaghallen"
26/12 Oppvekst Numedal - Interkommunalt samarbeid mellom Rollag, Flesberg og Nore og uvdal
27/12 Sluttbehandling av planprogram for gangveg ved Sagtun
28/12 Kommunal planstrategi - høring
29/12 Nasjonal Transportplan 2014 - 2023 - Høringsuttalelse fra Rollag kommune
30/12 Sluttrapport - Ly i alle glass
31/12 Eventuelt
Slutt
webløsning fra Serit Itum