Kommunestyremøte i Rollag 22.10.2009

Oppløsning:
Laster avspiller
3/09 Skatepark i Rollag
Opprop
51/09 Referat
52/09 Endringer i tjenestestruktur, fra to til en i Rollag kommune
Gruppemøte
53/09 Endringer i tjenestestruktur, fra to til en i Rollag kommune
Gruppemøte
52/09 Endringer i tjenestestruktur, fra to til en i Rollag kommune
53/09 Tertialrapport 2/2009
54/09 Fylkesplan for Hardangervidda
55/09 Søknad om fritak for eiendomsskatt - Statens vegvesen gnr. 11/12
56/Søknad om fritak for eiendomsskatt - Rollag boligstiftelse
Gruppemøte
56/Søknad om fritak for eiendomsskatt - Rollag boligstiftelse
57/09 Eventuelt
Gruppemøte
57/09 Eventuelt
webløsning fra Serit Itum