Kommunestyremøte 10.10.2019

Oppløsning:
Laster avspiller
Velkommen og opprop
PS 55/19 - Godkjenning av protokoll fra møte 05.09.2019
PS 56/19 - Meldinger og orientering
PS 57/19 - Rapport fra arbeidsgruppe- attraktiv ungdomskommune
PS 58/19 - Sluttbehandling - Reguleringsplan for Årset - Votnedalen 2
PS 59/19 - Felles forliksråd i Numedal
PS 60/19 - Revidering av delegasjonsreglement for Rollag kommune
PS 61/19 - Godkjenning av protokoll fra møte 10.10.2019
webløsning fra Serit Itum