Rollag kommunestyre 16.12.11

Oppløsning:
Laster avspiller
Orientering om Klima og energiplan, ved Ellen Skarsten og Kjell Gurigard
Pause
Opprop
63/11 Referat
64/11 Nytt bokmerkebokmerkeEnergi- og klimaplan for Rollag kommune
65/11Varmeleveranse basert på bioenergi til Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og kommunale bygg i Veggli
Gruppemøte
65/11Varmeleveranse basert på bioenergi til Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og kommunale bygg i Veggli
Gruppemøte
65/11Varmeleveranse basert på bioenergi til Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og kommunalebygg i Veggli
66/11 Budsjett 2012 - Økonomiplan 2013 - 2015
Gruppemøte
66/11 Budsjett 2012 - Økonomiplan 2013 - 2015
Matpause
67/11 Overføring av bvilgninger far 2011 til 2012
68/11 Etablering av Idrettsskolen som kommunalt foretak (KF)
Gruppemøte
Sak 68/11 Etablering av Idrettsskolen som kommunalt foretak (KF)
69/11 Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Buskerud
70/11 Krisesentertilbud for Rollag kommune
71/11 Strategiplan for Vestre Viken HF – Høring
72/11 Handlingsprogram idrett og fysisk aktivitet 2012 – 2014
73/11 Opprettelse av navneutvalg – valg av person fra FOLK
74/11 Deling etter jordloven – prinsippavgjørelse
Gruppemøte
74/11 Deling etter jordloven – prinsippavgjørelse
Gruppemøte
74/11 Deling etter jordloven – prinsippavgjørelse
75/11 Reguleringsplan – Skjærbrekka, sluttbehandling
76/11 Bosetting av flyktninger i Rollag kommune i 2012
77/11 Forprosjekt fullelektronisk arkiv.
78/11 Endringer i selskapsavtalen – IKA Kongsberg
79/11 Møtegodtgjøring for Omstillingsstyret
80/11 Møteplan 2012
81/11 Eventuelt
Slutt
webløsning fra Serit Itum