Kommunestyremøte i Rollag 15.02.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
Orientering og meldinger
RS 1/18 Budsjett og handlingsprogram 2018 - Idrettsskolen Numedal folkehøgskole
RS 2/18 Høring - gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingvalget i 2019 og stortingsvalget i 2021
Velkommen
Orientering om prosjektet "Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse"
Pause
Opprop
PS 1/18 Godkjenning av protokoll fra møte 18.12.2017
Meldinger og orienteringer
PS 2/18 Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunder i Rollag kommune
PS 3/18 Søknad om fritak fra styreverv
webløsning fra Serit Itum