Kommunestyremøte i Rollag 11.10.07 - Konstituerende møte

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
63/07 Godkjenning av kommunestyrevalget
64/ Valg av Formannskap ( plan-, økonomi- og admnistrasjonsutvalg)
65/07 Valg av ordfører
66/07 Valg av varaorførere
67/07 Valg av kontrollutvalg
68/07 Valg av utvalget Folk
69/07 Valg av utvalget for næring, miljø og ressurs
70/07 Valg av representant til KS
71/07 Valg av valgkomite ti å forbrede øvrige valg
webløsning fra Serit Itum