Kommunestyremøte i Rollag 21.03.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Presentasjon av NUPRO
Presentasjon av videre IKT driftssamarbeid i Kongsbergregionen
Pause
Opprop
Interpellasjon
12/13 Meldinger og orienteringer
13/13 Referat
14/13 Rollag kommune som typisk turiststed
15/13 Høringsuttalelse - Numedalsbanen og forslag til fredning ved forskrift av strekningen Rollag-Rødberg
16/13 Sluttbehandling reguleringsplan - del av plan Årset/Votndalen
Nytt bokmerke
webløsning fra Serit Itum