Kommunestyremøte i Rollag 05.04.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Velkommen
Presentasjon Buskerud Kommunerevisjon
Pause
Opprop
PS 4/18 Godkjenning av protokoll fra møte 15.02.2018
PS 5/18 Meldinger og orienteringer
RS 3/18 Årsmelding 2017 - Rollag og Veggli Frivilligsentral
PS 6/18 Utvidelse av vertskommunesamarbeid i NAV Numedal
PS 7/18 Høring - NOU 2017:17 På ein søndag?
PS 8/18 Statens seniorråd - Seniorpolitisk redegjørelse
PS 9/18 Sluttbehandling - reguleringsplan Persbu - Høybuli
PS 10/18 Årsrapport 2017 fra Kontrollutvalget
PS 11/18 Årsrapport skatt 2017 - Skatteoppkreveren i Rollag kommune
PS 12/18 Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Rollag kommune
webløsning fra Serit Itum