Kommunestyremøte i Rollag 19.10.06

Oppløsning:
Laster avspiller
Oreinterin av ordfører Audun Aasheim fra Nes om erfaringer ved direkte valgt ordfører
Pause
Opprop
Sak 39/06 Referat
Sak 40/06 Tertialrapport 2/2006
Sak 41/06 Veggli handelsforening - utvidet bevilling for salg av øl
Sak 42/06 Bosetting av flyktninger i 2007
Sak 43/06 Årsmelding ot regnskap for Rollag Boligstiftelse 2005.
Sak 44/06 Eventuelt
webløsning fra Serit Itum