Kommunestyremøte i Rollag 07.09.06

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
Sak 31/06 Referat
Sak 32/06 Kjøp av ny brannbil
Sak 33/06 Rehabilitering/tilbygg Veggli og Rollag skole
Gruppemøte
Sak 33/06 Rehabilitering/tilbygg Veggli og Rollag skole
Sak 34/06 Byggelån - Numedal folkehøgskole Idrettsskolen
Sak 35/06 BLiNK - berdbånd til alle i Numedal
Sak 36/06 Veggli handelsforening - Søknad om utvidelse av salgsbevilling for øl.
Sak 37/06 Kommunestyrevalg og fylkestingsvalget 2007 - fastsetting av valgdag
Sak 38/06 Eventuelt
webløsning fra Serit Itum