Kommunestyremøte i Rollag 20.10.05

Oppløsning:
Laster avspiller
Informasjon ved lensmann T. Morken
Opprop/innledning
Sak 47/05 Referat/meldinger
Sak 48/05 Mindre endringer av reguleringsplan i Votnedalen/Gverset
Gruppemøte
Sak 48/05 Mindre endringer av reguleringsplan i Votnedalen/Gverset
Sak 49/05 Reguleringsplan Leiktjønn hyttefelt for Øye og Gvammen
Sak 50/05 2. tertialrapport 2005
Sak 51/05 Eventuelt
webløsning fra Serit Itum