Kommunestyremøte i Rollag 14.09.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
RS 5/17 Utvidet samarbeid om skatteoppkreving
RS 6/17 Årsrapport 2016 Kongsbergregionen
Opprop
38/17 Godkjenning av protokoll fra møte 22.06.2017
Orienteringer og meldinger
39/17 Høring - Forslag til Buskerud fylkeskommunes
40/17 Sluttbehandling reguleringsplan for Fossan masseuttak
41/17 Serverings- og skjenkebevilling Rollag stasjon - ny driver
42/17 Søknad om skjenke- og serveringsbevilling - Fossanåsen
43/17 Søknad om fritak fra politisk verv
44/17 Valg av styremedlemmer – Rollag boligstiftelse
webløsning fra Serit Itum