Kommunestyremøte 14.12.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
Presentasjoner
Pause
Velkommen og opprop
PS 62/18 Godkjenning av protokoll fra møte 01.11.2018
PS 63/18 Meldinger og orienteringer
PS 64/18 Handlingsprogram og økonomiplan 2019 - 2022 og budsjettrammer 2019
Gruppemøte pause
PS 64/18 Forts
Pause
PS 64/18 Forts 2
Pause
PS 65/18 Handlingsplan for omstilling - 2019
PS 66/18 Handlingsprogram 2019-2022 kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet og prioritering av spillemidler
PS 67/18 Kjøp av næringsarealer ved Veggli næringspark for etablering av nye næringsarealer og utrykningsveg
PS 68/18 Overføring av bevilgninger fra 2018 til 2019
PS 69/18 Klagebehandling - Egengodkjenning av reguleringsplan for Vegglifjell resort
PS 70/18 Retningslinjer Husbanken
PS 71/18 Vennskapsavtale mellom Rollag og Hvalbiar kommune
PS 72/18 Møteplan 2019
webløsning fra Serit Itum