Kommunestyremøte i Rollag 02.05.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Rollaghallen -Informasjon om framdriften av byggeprosjektet
Pause
Opprop
Sak 17/13 Meldinger og orienteringer
Sak 18/13 Godkjenning av protokoll og referatsaker
Sak 19/13 Regnskap og årsrapport 2012
Gruppemøte
Sak 19/13 Regnskap og årsrapport 2012
Sak 20/13 Årsrapport finansforvaltning 2012
Sak 21/13 Regnskap og årsberetning 2012 for Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF
Sak 22/13 Kontrollutvalgets årsrapport for 2012.
Sak 23/13 Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015
Sak 24/13 Utredning om kommunestruktur - prinsippsak
Sak 25/13 Etablering av interkommunal legevakt i Numedal og Kongsberg
Sak 26/13 Høring - Utviklingsplan for Vestre Viken helseforetak
Sak 27/13 Oppvekst og kultur Numedal - interkommunalt samarbeid i Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal
Sak 28/13 Sluttbehandling reguleringsplan - del av plan Årset/Votndalen
Sak 29/13 Fastsetting av planprogram - Middelaldersenter på Nord-Fekjan
Sak 30/13 Overgang fra matrikkeladresse til gateadresse (vegnavn) i Rollag
Pause
Sak 30/13 Overgang fra matrikkeladresse til gateadresse (vegnavn) i Rollag
Sak 31/13 Søknad om tilleggsbevilgning til gatelys langs fylkesvei 107
Nytt bokmerke
webløsning fra Serit Itum