Kommunestyremøte i Rollag 16.09.10

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
41/10 Referat
42/10 Reguleringsplan for Sunntjønnskarven, Søre Vegglifjell
43/10 Reguleringsplan for Hekåe hyttefelt
44/10 Rollag Boligstiftelse - endring av vedtektene
45/10 Årsmelding og regnskap for 2009 - Rollag biligstiftelse
46/10 Forskrift om gebyr i medhold av ny plan- og bygningslov §33-1.
47/10 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 - fastsetting av valgdag
48/10 Samhandlingsreformen, ST.m. 47 (2008-2009), inntilling til Stortinget 212 s/2010 og stortingsts vedtak av 27.01.2010. Oppsummering og vurdering
49/10 Felles saksframlegg Kommunehelsesamarbeid Vestre Viken - Overordnet samarbeidsavtalen mellom 26 kommuner og helseområdet Vestre Viken og Vestre Viken HF
50/10 Endringer i alkoholpolitisk handlingsplan 2008 - 2012
51/10 Endring av salgstid for alkohol på lørdager
52/10 Endring av eierandel i IKA Kongsberg
53/10 Etablering av arkivsenter Østafjells - ekstraordinært representantskapsmøte i IKA Kongsberg
Pause
54/10 Eventuelt
Gruppemøte
54/10 Eventuelt
Slutt
webløsning fra Serit Itum