Kommunestyremøte i Rollag 19.06.2008

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
24/08 Referat
25/08 Tertialrapport 1/2008 Budsjettregnulering
26/08 Nytt punkt i reglement for Rollag kommunes finansforvaltning
27/08 Årsmelding og regnskap 2007 - Rollag boligstiftelse
28/08 Handlingsplan for pleie og omsorg 2009 - 2012
29/08 Alkoholpolitisk handlingsplan 2008-2012
30/08 Skjenkebevilling - Veggli Fjellstue - 01.07.08 - 30.06.12
31/08 Skjenkebevilling - Numedal Kro - 01.07.08 - 30.06.12
32/08 Skjenkebevilling - Veggli Vertshus - 01.07.08 - 30.06.12
33/08 Bevilling til salg av øl - Veggli Handelsforening A/L
34/08 Bevilling til salg av øl - Rollag handel
35/08 Vernebestemmelser for trillemarke - Rollagsfjell
36/08 Forvaltningsmodell for Trillemarka - Rollagsfjell naturreservat
Pause
36/08 fortsetter
37/08 Høring - sentrale problemstillinger knyttet til tiltaksplan for utvalgte vannområder i vannregion 2
38/08 Innføring av eiendomsskatt på alle eiendommer i Rollag kommune
39/08 Revidering av partnerskapsavtalen for folkehelse
40/08 Justering av selskapsavtale for Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS
41/08 Møteplan høsten 2008
43/08 Renovasjonsanbud
44/08 Ny veibru, kryssing av jernbanen ved Bruhaug
42/08 Eventuelt - Informasjon
webløsning fra Serit Itum