Kommunestyremøte 09.05.2019

Oppløsning:
Laster avspiller
Pause
Orientering Barnevernstjenesten
Velkommen og opprop
PS 20/19 Godkjenning av protokoll fra møte 04.04.2019
PS 21/19 Meldinger og orienteringer
PS 22/19 Regnskap og årsrapport 2018 for Rollag kommune
PS 23/19 Regnskap 2018 Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF
PS 24/19 Årsmelding 2018 Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF
PS 25/19 Årsrapport for omstillingsprogrammet 2018
PS 26/19 Årsrapport skatt 2018 - Skatteoppkreveren i Rollag kommune
PS 27/19 Vertskommunesamarbeid Nav Numedal - revidert samarbeidsavtale
PS 28/19 Vertskommuneavtale om interkommunal samfunnsmedisinsk enhet
PS 29/19 Aktivitetsparken i Veggli, utvidet leieavtale
Pause
PS 29/19 Aktivitetsparken i Veggli, utvidet leieavtale FORTS
webløsning fra Serit Itum