Kommunestyremøte i Rollag 23.10.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Opprop
Spørsmål fra Arbeiderpartiet ang. utvikling av arbeidsplasser i Rollag
59/14 Godkjenning av protokoll fra møtet 11.09.14
60/14 Meldinger og orienteringer
61/14 Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015
Pause
62/14 Tertialrapport 2/2014 med budsjettregulering
63/14 Tertialrapport 2/14 Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole
64/12 Høringsuttalelse - Regional plan for verdiskapning og næringsutvikling for Buskerud fylkeskommune
65/14Sluttbehandling av reguleringsplan for Veggli næringspark
66/14 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 fastsetting av valgdag
67/14 Politivedtekter for Rollag kommune
Slutt
webløsning fra Serit Itum