Kommunestyremøte i Rollag 14.11.13

Oppløsning:
Laster avspiller
Orientering om flyktningetjenesten
Velkommen
Pause
Opprop
Sak 67/13 Godkjenning av protokoll
Sak 68/13 Meldingerg orienteringe
Sak 69/13 Endring av administrativ enhetsstruktur
Sak 70/13 Etablering av IKT driftssamarbeid i Kongsbergregionen
Sak 71/13 Priser på kommunale boligtomter
Sak 72/13 Valg av barnerepresentant 2013-2015
Sak 73/13 Omstilling og nyskapning i Rollag - nytt medlem i omstillingsstyret
Nytt bokmerke
webløsning fra Serit Itum