Kommunestyremøte i Rollag 06.10.11 Konstituerende møte

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
52/11 Godkjenning av kommunestyrevalget 2011
53/11 Valg av Formannskap ( plan, økonomi- og administrasjonsutvalgNytt bokmerke
54/11 Valg av ordfører og varaordfører
55/11 Valg av kontrollutvalg 2011-2015
56/11 Valg av utvalget Folk
Gruppemøte
57/11 Valg av utvalget for Næring, mijlø og ressurs 2011-2015
58/11 Valg av representant Kommunenes Sentralforbund 2011-2015
59/11 Valg av valgkomite til å forbrede øvrige valg
webløsning fra Serit Itum