Konstituerende kommunestyremøte 10.10.2019

Oppløsning:
Laster avspiller
Velkommen og opprop
PS 62/19 - Godkjenning av kommunestyrevalget 2019
PS 63/19 - Valg av formannskap for perioden 2019-2023
PS 64/19 - Valg av ordfører for perioden 2019-2023
PS 65/19 - Valg av varaordfører for perioden 2019-2023
PS 66/19 - Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023
PS 67/19 - Valg av utvalget for Næring, miljø og ressurs
PS 68/19 - Valg av representanter til KS organ for perioden 2019-2023
PS 69/19 - Oppnevning av arbeidsutvalg/valgnemnd for valg av styrer, råd og utvalg - perioden 2019-2023
Pause
PS 70/19 - Godkjenning av protokoll fra møte 10.10.2019
webløsning fra Serit Itum