Rollag kommunestyre Konstituerende møte 9.10.03

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
Valg av Formannskap (Plan-, økonomi-, administrasjonsutvalg og valgstyre)
Valg av Ordfører
Valg av Varaordfører
Valg av Kontrollutvalg
Valg av utvalg for Næring, miljø og ressurs
Valg av utvalget "FOLK"
Valg av representant til KS
Valg av 2 representanter til Regionrådet
Valg av utsendinger til årsmøte i Numedalsutvikling
Valg av representanter til Numedal Folkehøyskole Idrettsskolens styre
Valg av valgkomite til å forberede øvrige valg
webløsning fra Serit Itum