Kommunestyremøte i Rollag 16.03.06

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning
Presentasjon av NAV v/ Widar Stoltz og Inger lene Bekkjorden
05/06 Referat
06/06 Søknad fra FABELBUA om skjenkebevilling
07/06 Endringer i selskapsavtalen - IKA Kongsberg
08/06 Barnehageplan 2006 - 2009
Gruppemøte
08/06 Barnehageplan 2006 - 2009
09/06 Eventuelt - Matombringing til hjemmeboende
Gruppemøte
09/06 Eventuelt - Matombringing til hjemmeboende
09/06 Eventuelt
Slutt
webløsning fra Serit Itum