Kommunestyremøt i Rollag 15.03.07

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
Orientering ved enhetsleder Gjermund Otterholt
Sak 5/07 Referat
Sak 6/07 Pleie. og omsorgsplan for Rollag kommune 2007-2017
Gruppemøte
Sak 6/07 Pleie. og omsorgsplan for Rollag kommune 2007-2017
Sak 7/07 Forslag til ny legevaktstruktur
Sak 8/07 Reguleringsplan "Veggli friluftspark" - reguleringsendring
Sak 9/07 Kombinert ski/vegtunnel
Sak 10/07 Tilleggsbevilgning - utbedring av skolene
Sak 11/07 Fjellregionsamarbeid - Forslag om at Rollag kommune melder seg inn
Sak 12/07 Opptak av lån i forbindelse med utleie i Veggli Næringspark
Sak 13/07Opptak av Startlån
Sak 14/07 Endring av eierandel i IKA Kongsberg
Sak 15/07 Eventuelt
webløsning fra Serit Itum