Kommunestyremøte i Rollag kommune 12.02.2004

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
Referat/meldinger
Gjennomføring av budsjettvedtak for 2004 - omstillingsbehov
Plan for idrett friluftsliv og fysisk aktivitet
Aktivitetsanlegg ved Veggli barne og unddomsskole
Beredskap
Trillemarka - støtte til rettssak
Eventuelt
webløsning fra Serit Itum