Kommunestyremøte i Rollag kommune 04.09.2003

Oppløsning:
Laster avspiller
Velkommen
Tema 1: Numedalsutvikling, nye prosjekter v/ Magne Pedersen
Tema 2: Orientering om organisering av Blefjell Sykehus i Helse Sør
Opprop
0051/03 Referat/meldinger
0052/03 Budsjettreguleringer 2003
0053/03 Økonomiske vilkår for folkevalgte - etterlønn for ordførere
0054/03 Bygging av omsorgsboliger
0055/03 Utredning av spørsmålet om kommunesammenslåing
0056/03 Verneprosess for Trillemarka - Rollag østfjell alternativ prosess etter plan- og bygningsloven
0057/03 Evalueringsrapport - Numedalsutvikling BA
0058/03 Numedal middelalderdalen - videreføringav prosjekt
0059/03 Bosetting av flyktninger 2004
0060/03 Nasjonal transportplan 2006 - 2025 - høring
0061/03 Fylkesdelplan for hardangervidda aust
0062/03 Videreføring av driften ved Næringsmiddeltilsynets laboratorium
0063/03 Eventuelt
webløsning fra Serit Itum