Kommunestyremøte i Rollag 11.09.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Start
Presentasjon av Kommunebarometeret 2014
Opprop
51/14 Godkjenning av protokoll fra møte 19.06.14
52/14 Meldinger og orienteringer
53/14 KS medvirkning i lokale og regionale prosesser i en kommunereform
54/14 Mottak av ekstra flyktninger 2014 og 2015
55/14 Sluttbehandling - reguleringsplan – Kolvegen
Pause
56/14 Sluttbehandling - reguleringsplan - nytt renseanlegg i Veggli
57/14 Høringsuttalelse - Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring - forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.
58/14 Tilleggsbevilgning - Forvaltningsrevisjon av bygging av Rollaghallen
Slutt
webløsning fra Serit Itum