Kommunestyremøte 11.02.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Orienterin fra NUPRO
Pause
Opprop
1/16 Godkjenning av protokoll fra møtet 22.01.16
2/16 orientering og meldinger
3/16 Omstillingsplan 2016
4/16 Sluttbehandling reguleringsplan - fortetting Mykstu-Lien hyttefelt
5/16- Forslag til nytt inntektssystem for kommunene
Gruppemøte
5/16 Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene
6/16 Tomtevalg for boliger for Åpen omsorg
Slutt
webløsning fra Serit Itum