Rollag kommunestyre 20.11.2003

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning
Referat og meldinger
Museumskonsolidering - behandling av forprosjekt
Salg av konsesjonskraft
Søknad om permisjon fra politiske verv
Valg av kontrollutvalg
Valg av representant til numedal Folkehøgskole Idrettsskolens styre
Valg av div. nemnder
Eventuelt
webløsning fra Serit Itum