Kommunestyremøte i Rollag 06.05.10

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning
19/10 Referat
20/10 Kommuneplan for vegglifjell - protokoll
21/10 Godkjenning av prosjektplan for forprosjekt Vikje-grenda. Boligområde i Veggli
22/10 Kommuner med nedgang i folketallet - iganssetting av interkommunalt planprogram og deltagelse fra Rollaf kommune
23/10 Søknad om kjøp av tomt/tilleggsareal
24/10 Søknad om tilleggsbevilgning - kjøp av tankvogn
25/10 Justering av festeavgifter for grav på kirkegårdene og fastsettelse av avgift for kremering
26/10 Arbeidsmiljøutvalget - supperingsvalg
27/10 Skolemoduler
29/10 Høring av kommunal planstrategi og planprogram for samfunnsdel
28/10 Eventuelt
webløsning fra Serit Itum