Kommunestyremøte i Rollag kommune 14.12.2012

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
75/12 Meldinger og orienteringer
76/12 Referat
77/12 Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013
Gruppemøte
77/12 Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013
Gruppemøte
77/12 Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013
78/12 Overføring av bevilgninger fra 2012 til 2013
79/12 Delegasjonsreglement for Rollag kommune
Pause
80/12 Boligplan for Rollag kommune
81/12 Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen i Numedal 2013-2020
82/12 Barnehageplan for Rollag kommune 2012 - 2016
83/12 Forslag til flyktningplan for Flesberg og Rollag flyktningtjeneste
84/12 Krisesentertilbud for Rollag kommune
85/12 Handlingsprogram for idretts- og friluftsanlegg 2013-2015 og prioritering av spillemiddelsøknader 2013
86/12 Sluttbehandling reguleringsplan - detaljplan masseuttak Bjorsåte
87/12 Sluttbehandling reguleringsplan - detaljplan masseuttak Gvammen
88/12 Sluttbehandling - reguleringsplan Rustseter - Rusthøgda
89/12 Sluttbehandling reguleringsplan - detaljplan Barkejuvet hytteområde
90/12 Sluttbehandling reguleringsplan - gangveg ved Sagtun
91/12 Møteplan 2013
Slutt
webløsning fra Serit Itum