Kommunestyremøte i Rollag 22.06.17

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
24/17 Godkjenning av protokoll fra møte 11.05.17
25/17 Orientering og meldinger
26/17 Tertialrapport 1/2017
27/17 Tertialrapport 1 2017 Numedal Folkehøgskole Idrettsskolen Rollag ressurssenter KF
28/17 Utvidelse av barnehagekapasitet og flytting av barnehagen i Rollag til gamle Rollag skole
29/17 Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon m.m. i Rollag kommune
30/17 Rullering av kommunedelplanen for Vegglifjell
31/17 Sluttbehandling reguleringsplan for Rustvegen vest
32/17 Reguleringsplan Høghaug - Myrefjell - sluttbehandling av planprogram
Gruppemøte
32/17 Reguleringsplan Høhhaug - Myrefjell - sluttbehandling av planprogram
33/17 Miljøgate Veggli – delegering av myndighet
34/17 Lønnspolitiske retningslinjer for Rollag kommune
35/17 Forslag til retningslinjer for Rollag eldreråd - valg av nytt medlem til eldrerådet
36/17 Lokalisering av et mulig naturinformasjonssenter for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat
37/17 Etablering av arbeidsgrupper fra kommunestyret – tema Skole og Attraktiv ungdomskommune
webløsning fra Serit Itum